کاربر میهمان

جدیدترین محصولات

پرفروشترین محصولات

بسته انسانی 100 درصد کنکور 1400

 مشخصات کلی بسته آموزشی و مشاوره ای کنکور 1400 اندیشه یکی از بازه های طلایی برای کنکوری ها، بازه جمع بندی است که باعث میشود دانش آموزان زمان خوبی برای مطالعه مطالب گذشته و مرور و لکه گیری داشته باشند .اکثر سوالاتی که در این بازه، دانش آموزان از مشاوران و معلمان خود می پرسند این است که:چیارو بخونم؟ از کجا شروع کنم؟ کدوم درس را بیشتر یا کمتر بخونم؟کدوم مبحثو حذف کنم؟ و با مشکلات مهمی از جمله نداشتن مشاور و پشتیبان، عدم پیگیری، در دسترس نبودن مشاور و افت انگیزه و.... روبرو می شوند.مطمئنیم که با این برنامه 100% مطالب کنکور شما مطالعه و جمع می شود و قطعا برای ادامه راه روحیه و انگیزه بیشتری خواهید داشت جهت دریافت این مجموعه کم نظیر عدد 8 را به 804 24 5000 پیامک بزنیدتا پایان راه همراه شما خواهیم 

بسته ریاضی 100 درصد کنکور 1400

 مشخصات کلی بسته آموزشی و مشاوره ای کنکور 1400 اندیشه یکی از بازه های طلایی برای کنکوری ها، بازه جمع بندی است که باعث میشود دانش آموزان زمان خوبی برای مطالعه مطالب گذشته و مرور و لکه گیری داشته باشند .اکثر سوالاتی که در این بازه، دانش آموزان از مشاوران و معلمان خود می پرسند این است که:چیارو بخونم؟ از کجا شروع کنم؟ کدوم درس را بیشتر یا کمتر بخونم؟کدوم مبحثو حذف کنم؟ و با مشکلات مهمی از جمله نداشتن مشاور و پشتیبان، عدم پیگیری، در دسترس نبودن مشاور و افت انگیزه و.... روبرو می شوند.مطمئنیم که با این برنامه 100% مطالب کنکور شما مطالعه و جمع می شود و قطعا برای ادامه راه روحیه و انگیزه بیشتری خواهید داشت جهت دریافت این مجموعه کم نظیر عدد 8 را به 804 24 5000 پیامک بزنیدتا پایان راه همراه شما خواهیم ماند

بسته تجربی 100 درصد کنکور 1400

 مشخصات کلی بسته آموزشی و مشاوره ای کنکور 1400 اندیشه یکی از بازه های طلایی برای کنکوری ها، بازه جمع بندی است که باعث میشود دانش آموزان زمان خوبی برای مطالعه مطالب گذشته و مرور و لکه گیری داشته باشند .اکثر سوالاتی که در این بازه، دانش آموزان از مشاوران و معلمان خود می پرسند این است که:چیارو بخونم؟ از کجا شروع کنم؟ کدوم درس را بیشتر یا کمتر بخونم؟کدوم مبحثو حذف کنم؟ و با مشکلات مهمی از جمله نداشتن مشاور و پشتیبان، عدم پیگیری، در دسترس نبودن مشاور و افت انگیزه و.... روبرو می شوند.مطمئنیم که با این برنامه 100% مطالب کنکور شما مطالعه و جمع می شود و قطعا برای ادامه راه روحیه و انگیزه بیشتری خواهید داشت جهت دریافت این مجموعه کم نظیر عدد 8 را به 804 24 5000 پیامک بزنیدتا پایان راه همراه شما خواهیم ماند