ورود و ثبت نام

طلایی

بسته مشاوره ای طلایی
تومان 7,650,000
 • برنامه ریزی انفرادی : هفتگی
 • تماس : صوتی + روزانه
 • گزارش مطالعه : هر شب
 • تحلیل و بررسی روند مطالعه : توسط سرپرست دستیار (روزانه)
 • بازخورد به اولیاء : 3 روز در هفته
 • همایش های متفاوت شو : 12 همایش
 • آزمون : 2 هفتگی
 • تحلیل و بررسی آزمون : 2 هفتگی
 • تدریس نکته و تست : 1 درس عمومی
 • برنامه ریزی دوران طلایی نوروز : ندارد
 • رفع اشکال تمامی دروس : گروهی
 • مشاوره روانشناسی : ندارد
 • مشاور تغذیه : ندارد
 • پکیچ جمع بندی : ندارد
 • معرفی منابع کنکوری : دارد
 • انتخاب رشته : ندارد