ورود و ثبت نام

برنز

بسته مشاوره ای برنز
تومان 2,850,000
 • برنامه ریزی انفرادی : 2 هفتگی
 • تماس : صوتی + 1 بار در هفته
 • گزارش مطالعه : هفتگی
 • تحلیل و بررسی روند مطالعه : توسط دستیار 3 روز در هفته
 • بازخورد به اولیاء : ندارد
 • همایش های متفاوت شو : 6 همایش
 • آزمون : ماهانه
 • تحلیل و بررسی آزمون : ماهانه
 • تدریس نکته و تست : ندارد
 • برنامه ریزی دوران طلایی نوروز : ندارد
 • رفع اشکال تمامی دروس : ندارد
 • مشاوره روانشناسی : ندارد
 • مشاور تغذیه : ندارد
 • پکیچ جمع بندی : ندارد
 • معرفی منابع کنکوری : دارد
 • انتخاب رشته : ندارد