ورود و ثبت نام

 

ویژگی های اردوی نوروزی 1401

(طرح 30 روزه 2020)

 1-برنامه ریزی مطالعاتی تخصصی و فردی

 2-برگزاری کارگاه های کاملا تخصصی با رتبه های برتر کنکور

 3-برگزاری 4 مرحله آزمون های تخصصی اندیشه در طول دوره سه مرحله در حین دوره و یک مرحله در پایان دوره

 4-تحلیل و بررسی روزانه روند مطالعاتی و پیشرفت دانش آموزان توسط رتبه های برتر کنکور با نظارت مشاورین ارشد

 5-گروه رشد جمعی ( بیان نکات مهم، ترغیب و تشویق برای تلاش جمعی)

 6-دوره آفلاین مشاوره ای

……………..

قیمت بسته 25.000.000 ریال

با 40% تخفیف

15.000.000 ریال می باشد

……………..

یازدهم و دوازدهم

برای دریافت اردوی نوروزی 1401

فرم زیر را تکمیل نمایید